Zinnige en zuinige Eerstelijns Diagnostiek

Zinnige en zuinige diagnostiek

Daar draait het om in de multidisciplinaire ELD-denktank. Daarom heeft ViZ het initiatief genomen om met professionals van huisartsenzorggroepen, laboratoria, specialisten en verzekeraar CZ te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot goede, zinnige en zuinige eerstelijns diagnostiek.

Brede regionale campagne gestart Optimalisatie behandeling Vitamine B12 deficiëntie

“Oraal als het kan, parenteraal als het moet”

Per 1 februari 2018 is een regionale communicatiecampagne gestart rondom Vitamine B12. Het doel is om het aantal patiënten met een tekort aan Vitamine B12 dat met injecties wordt gesuppleerd te reduceren door het tekort van deze patiënten aan te vullen met orale medicatie en alleen als het moet met injecties (parenteraal). Bovendien worden huisartsen gestimuleerd om zinnig en zuinig om te gaan met het aanvragen van vitamine B12 diagnostiek.

Met een uniforme, heldere en krachtige boodschap aan alle artsen uit de regio – huisartsen én specialisten (MDL-artsen, internisten, neurologen) –  wordt een krachtige bijdrage geleverd aan zinnige & zuinige zorg. Om het gesprek in de spreekkamer te ondersteunen is een patiëntenflyer gemaakt. Met periodieke spiegelrapportages van verzekeraar CZ – en mogelijk VGZ – wordt de ontwikkeling gevolgd van de effecten van deze campagne op de (afname van) zorgkosten. Over verdeling van de gerealiseerde besparingen zijn met de verzekeraar shared savings afspraken gemaakt. Duur van het project is 2 jaar.

Kernboodschap artsen, 1 februari 2018

Patiëntenflyer, 1 februari 2018

Communicatiecampagne Vitamine B12, 1 februari 2018

NHG-standpunt Vitamine B12, Medisch Contact, 2014

Thuisarts.nl

NHG standpunt website,

Betrokken organisaties

  • Huisartsen Zorggroep Breda
  • Zorggroep Het Huisartsenteam
  • Zorggroep West-Brabant
  • LHV Huisartsenkring West-Brabant
  • Diagnostisch Centrum Star-SHL
  • Amphia Ziekenhuis
  • Verzekeraar CZ

Procesbegeleiding Denktank Eerstelijns Diagnostiek

Dominiek Rutters

Programmamanager ViZ