We werken vanuit Triple Aim

aan het toekomstbestendiger maken

van de zorg in West-Brabant